Minigolfen får ett lyft!

Renoveringen av minigolfbanorna har påbörjats! Det gamla träet och mattorna har rivits bort och i den befintliga stålkonstruktionen gjuter vi sedan nya spännande banor. Vi har även planer på att anlägga två boulebanor i samma område vilket vi hoppas att våra gäster kommer uppskatta. Allt detta ordnar vår eminente vaktmästare Bengt-Arne, såklart!

Väddö Kursgård

Ytterskär
764 92 Väddö

0176-542 19

info@vaddokursgard.se
www.vaddokursgard.se


© 2020 Väddö Kursgård
En smakfull webbplats från Weblicious

Image
Image
Image
Väddö Kursgård bidrar till att möjliggöra kurser och utbildningar för Försvarsutbildarna, Luftvärnsförbundet, Försvarsmakten och andra aktörer i Totalförsvaret