Väddö Kursgård

Nya planer!

Minigolfbanorna är nu ett minne blott. Vi frigör området för lektionsplats utomhus, ett mindre utegym och en inbjudande parkmiljö.