Väddö Kursgård

Markarbeten

Nya grusgången förbereds. Just nu satsar vi extra mycket på utemiljön med flera projekt, två av dessa är ny grusgång och plattsättning vid entrén.