Väddö Kursgård

Minigolfen får ett lyft!

Renoveringen av minigolfbanorna har påbörjats! Det gamla träet och mattorna har rivits bort och i den befintliga stålkonstruktionen gjuter vi sedan nya spännande banor. Vi har även planer på att anlägga två boulebanor i samma område vilket vi hoppas att våra gäster kommer uppskatta. Allt detta ordnar vår eminente vaktmästare Bengt-Arne, såklart!