Image

Historia

Väddö Kursgård ägs av Luftvärnets Befälsutbildningsförbund och har sedan 1957 bedrivit frivillig befälsutbildning och luftvärnsutbildning på kursgården. Under senare år har kursgårdarna inom Svenska Försvarsutbildarna blivit en allt viktigare möteplats för utbildning och kurs.   

Image

Nuläge

Sedan nyöppningen säsongen 2017 har mycket hänt. Vi har jobbat hårt med renoveringar, förbättringar och utemiljön. Vi fortsätter att satsa på att höja standarden på gården, effektivisera flödena och öka trivsamheten för våra gäster. Inför säsongen 2022 kommer ni att få möta både bekanta och nya ansikten i personalen. Även utemiljön och flertalet byggnader får ett lyft. Just nu under vinter och vår 2022 arbetar vi med att renovera och förbättra flertalet stugor. 

Väddö Kursgård

Ytterskär
764 92 Väddö

0176-542 19

info@vaddokursgard.se
www.vaddokursgard.se


© 2020 Väddö Kursgård
En smakfull webbplats från Weblicious

Image
Image
Image
Väddö Kursgård bidrar till att möjliggöra kurser och utbildningar för Försvarsutbildarna, Luftvärnsförbundet, Försvarsmakten och andra aktörer i Totalförsvaret