Väddö Kursgård

Vi jobbar utomhus

I dessa tider är det fint att kunna jobba utomhus och just nu jobbar vi mycket med utemiljön. Nya grusgångar, renovering av gräsmattor och ny grillplats står bland annat på agendan.